Träningstider 2017

uppdaterad 2017-10-31

1 januari – 8 mars:
Måndagar Lötens IP 20:30 (halvplan, konstgräs)
Onsdagar Ekebydalen 20:30 (halvplan, konstgräs)

13 mars – 26 april:
Måndagar Lötens IP 21:00 (helplan, konstgräs)
Onsdagar Lötens IP 21:00 (helplan, konstgräs)

1 maj – 28 juni:
Måndagar Lötens IP 19:30 (helplan, konstgräs)
Onsdagar Lötens IP 19:30 (helplan, konstgräs)

24 juli – 27 september:
Måndagar Lötens IP 19:30 (helplan, konstgräs)
Onsdagar Lötens IP 19:30 (helplan, konstgräs)

4 oktober – 31 december:
Måndagar Lötens IP 20:30 (halvplan, konstgräs)
Onsdagar Lötens IP 20:30 (halvplan, konstgräs) fr.o.m. onsdag 1 november