Betalningar av avgifter och annat sker till PG 362803-9. Märk din inbetalning med ditt namn och vad betalningen avser.

Träningsavgift ger den betalande möjlighet att delta i lagets samtliga träningar under den avsedda perioden. Betald träningsavgift garanterar inte en uttagning till varken tränings- eller tävlingsmatcher, utan truppen tas ut enligt tränarnas omdöme. En utebliven betalning innebär automatiskt att spelaren inte är tillgänglig för match.

Träningsavgiften år 2017 är 1 000 kr/helår (jan-dec) eller 600 kr/halvår (jan-jun). Avgiften ska vara betald senast 20 april 2017.

Nya spelare är välkomna att testa på några träningar och prata med tränarna innan träningsavgiften betalas in.

Eftersom laget tillhör och stöds till stor del av Södermanlands-Nerikes nation, gör detta oss till ett av de billigaste amatörlagen att spela för i Uppsala sett till årliga avgifter.