IF Trikadiens officiella regler för tvätt av matchstället

1. Varje spelare, kallad till match, skall infinna sig på avtalad samlingsplats senast på avtalad samlingstid, om inte annat överenskommits på förhand men någon av lagledarna.

2. Om spelaren infinner sig på samlingsplatsen efter avtalad samlingstid, skall denne tvätta matchstället efter matchen och ta med det till nästa match, alternativt överlämna till någon av lagledarna om spelaren inte är uttagen/tillgänglig för nästa match.

2.1. Om två eller flera spelare infinner sig på samlingsplatsen efter avtalad samlingstid, skall denne som infinner sig på samlingsplatsen sist tvätta matchstället enligt punkt 2.

3. Om samtliga kallade spelare infinner sig på samlingsplatsen senast på avtalad samlingstid, sker en lottning mellan samtliga spelare. Vinnaren av lottningen skall tvätta matchstället efter matchen och ta med det till nästa match, alternativt överlämna till någon av lagledarna om spelaren inte är uttagen/tillgänglig för nästa match.

3.1. Om en spelare under en och samma säsong redan vunnit en lottning, deltar denne inte i de kommande lottningarna under denna säsong.

3.2. Om samtliga kallade spelare redan vunnit lottningen en gång under en och samma säsong, och situation i punkt 3 föreligger, tillämpas punkt 3 på nytt.

Reglerna gäller från och med 2012-03-09 och tills vidare.